Udialo sa vo farnosti

Letný kresťanský tábor – Spišská Belá 2013

V dňoch od 8. júla do 12. júla 2013 sa našej farnosti v spolupráci s eRko-m podarilo i toto leto zorganizovať pre detí letný kresťanský tábor. Letný kresťanský tábor sa konal v Spišskej Belej a zúčastnilo sa ho 51 detí. Dohľad nad nimi ako aj celkový program zabezpečovalo desať animátoriek a náš pán farár. V tábore nám bola nápomocná i pani Kurjaková, ktorá sa okrem iného starala o prípravu stravy, hlavne raňajok a večere, lebo obedy mala na starosti domáca pani kuchárka. Jedlo vždy bolo chutné, za čo im patrí naša pochvala a veľká vďaka. Deti sa pred a po jedle stále pekne pomodlili, zaspievali nejakú pripravenú melódiu modlitby Otčenáš a boli prítomné na sv. omši. Deti boli rozdelené do viacerých skupín a mali prideleného vedúceho skupiny – animátora. Podľa pokynov tímu animátorov sa potom po jednotlivých skupinách plnil program určený na konkrétny deň. Deti mali možnosť vyplniť čas v tábore rôznymi hrami, umeleckou tvorbou: maľovaním, hudbou, piesňami, súťažami a športovými aktivitami. Samozrejme, že v tábore nechýbala v poslednú noc veselá zábava – diskotéka. Zo Zubrohlavy sme vyrážali za krásneho počasia a to nám v Spišskej Belej vydržalo až na predposledný a posledný deň, kedy sa vyskytli prehánky.
Letný tábor bol zameraný aj na spoznávanie kultúrnych pamiatok a prírodných krás Slovenska. Preto sme sa počas tábora vybrali na prehliadku kaštieľa v neďalekej mestskej časti Strážky a tiež gotického kostola sv. Anny, kde sme boli prítomní na sv. omši. S deťmi sme išli peši asi dva kilometre a Vysoké Tatry nám boli priam na dlani. Kráčajúc cestou sme obdivovali panorámu Tatier a tešili sa z ich majestátnosti. V predposledný deň nášho pobytu v tábore sme si nenechali ujsť ešte jednu kultúrnu pamiatku, bol to stredoveký hrad v Starej Ľubovni. Tam sme cestovali vlakom, pretože niektoré oravské deti nemali v živote takú možnosť, aby cestovali vlakom. Samotná cesta vlakom a potom prehliadka hradu v spojení s predstavením sokoliarov boli pre nás takisto úžasným zážitkom. V piatok v poobedňajších hodinách sa oficiálne ukončil letný kresťanský tábor.
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí boli duchovne i materiálne nápomocní táboru! Tešíme sa na letný tábor aj v budúcom roku!

Vaše animátorky: Mária a Dominika Paliderové, Veronika Kurjaková, Zuzana Čučková, Alexandra Fuckuláková, Ivana Stoklasová, Patrícia Liptáková, Zuzana Štureková, Paulína Rypáková a Natália Bjelaková.