Udialo sa vo farnosti

Jasličková pobožnosť 2012

Dňa 25.12.2012 v popoludňajších hodinách pri príležitosti sviatku Narodenia Pána, sa uskutočnila jasličková pobožnosť, ktorú predviedli deti a mládež našej farnosti pod vedením pani Andrei Václavovej.
Deti vystúpením na jasličkovej pobožnosti milo spríjemnili a umocnili atmosféru prežívaného sviatočného dňa.
Vďaka patrí všetkým, ktorí pripravili jasličkovú pobožnosť, organizátorom, účinkujúcim, rodičom detí a ostatným spolupracovníkom.

Váš duchovný otec Pavol