Udialo sa vo farnosti

Heligonkári na sv. omši Krstu Pána 2014

V nedeľu Krstu Pána – 12.1.2014, sa pričinili o krásne slávenie liturgie a ukončenie vianočného obdobia pri sv. omši aj Heligonkári z Rabče. Prišili malí i veľkí, hudobníci so spevákmi, ktorí mali pripravené skladby a viaceré piesne k obohateniu sv. omše. Mladí v krojoch počas sv. omše niesli obetné dary chlieb a hrozno, víno a vodu, a spievali pieseň: „Kdeže to bežíte pastuškovia, čo to tam nového oči vidia …“
Heligonkári z Rabče už veľa rokov hrajú a spievajú v Rabči pri sv. omšiach za účasti detí, ale ich prítomnosť je videná a počutá i pri iných sv. omšiach, farských alebo mimo farských podujatiach. Aj v Zubrohlave účinkovali viackrát na sv. omšiach. Heligonkárov – hudobníkov a ostatných členov spevokolu vedie pani Gabriela Čulová, pochádzajúca zo Zubrohlavy. Sme radi, že nezabúda na svojich rodákov a ak môže, tak sa snaží prísť s celým spevokolom aj do Zubrohlavy.
Ďakujeme pani Gabriele Čulovej, jej spolupracovníkom – ockom a mamkám týchto detí za skrášlenie vianočnej liturgie, za prinesenú radosť a užasnú atmosféru, ktorú vytvorili pre naše eucharistické spoločenstvo v kostole. Isteže najviac ďakujeme samotným účinkujúcim deťom – spevákom i hudobníkom. Tešíme sa na nich aj na budúce Vianoce.

Pavol Jurčišin, duchovný otec