Udialo sa vo farnosti

eRko – letný kresťanský tábor v Jasenskej doline 2016

V dňoch 11.7. – 15.7.2016 sa konal pre deti aj tento rok eRko – letný kresťanský tábor. Tábor trval 5 dní a odohrával sa v krásnom prostredí Jasenskej doliny. Niesol sa v duchu hesla „…len s Ním môžeš snívať odvážne…“ a každé dieťa dostalo na pamiatku tričko s týmto nápisom – logom. O program pre 51 detí sa staralo 11 animátorov a strava bola zabezpečená prostredníctvom kuchyne Penziónu Brest. Deti spolu s animátormi mali v reštaurácii penziónu každý deň postarané o chutné raňajky, obedy a večere. Skoro každý deň okrem zábavy, športových hier a iného programu mali deti aj v popoludňajších hodinách svätú omšu. Ráno mali deti spoločnú rozcvičku na dvore penziónu. Počasie bolo takpovediac priaznivé po celý čas, avšak ku koncu týždňa dosť výdatne zapršalo. Deti sa vtedy venovali vlastnej zručnosti a kreativite, keď mohli pracovať v tvorivých dielňach. Vcelku počasie prialo, a preto sa väčšina aktivít s deťmi vykonávala vonku. Vďaka animátorom bol pre deti pripravený bohatý program, ktorý bol typický táborový. Napr. výlet do neďalekej obce Turčianske Jaseno, v ktorej sa nachádza kostol sv. Margity postavený okolo roku 1300 po Kristovi a vyzdobený freskami a tiež pamätná izba, tzv.„Pamätnica Jesenskovcov“, ktorá bola sprístupnená verejnosti v roku 1996, kedy si obec Turčianske Jaseno pripomenula 435. výročie narodenia a 375. výročie úmrtia najvýznamnejšieho z rodu Jesenských, dr. Jána Jessenia. Počas tábora sa konali ešte ďalšie typické táborové podujatia: opekačka, tvorivé dielne, športové a zábavné hry, diskotéka a pod. Som veľmi rád, že sa aj tento rok podarilo zorganizovať pre deti letný tábor a za jeho zdarný priebeh sa chcem poďakovať všetkým sponzorom z farnosti ako aj tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom o neho pričinili. Ďakujem všetkým deťom za ich účasť, disciplínu a poslušnosť. Veľká vďaka patrí všetkým animátorom, ktorí venovali svoj voľný prázdninový čas a dlho pracovali na tom, aby sa celý program vydaril a mohli byť všetci účastníci spokojní. Veľmi pekne ďakujem deťom za to, že boli také úžasné a ich rodičom, že prihlásili svoje dieťa do eRko tábora. Osobitne veľmi pekne ďakujem za zorganizovanie a spoluprácu vedúcim tábora: Lucke Červeňovej, Gabike Plutovej a Simonke Kubasákovej, ako aj iným skupinovým vedúcim – animátorom za ich nasadenie počas celého týždňa a náročnú prípravu pred ním. Za ich každodennú spoluprácu, ústretovosť a zodpovednosť, čo sa odzrkadlilo i na zdarnom priebehu tábora a tiež, že sa nikomu nič vážne neprihodilo. Verím, že sa deťom ako aj animátorom eRko tábor páčil a zapísal sa hlboko do sŕdc. Kiežby každý na neho spomínal len v dobrom. Ďakujem dobému Pánu Bohu za priazeň, ochranu a požehnanie.