Udialo sa vo farnosti

Dožinky 2012

Druhá septembrová sobota sa niesla v duchu osláv úrody a žatvy. V našej dedine býva dobrým zvykom, že sa každoročne stretávame pri kaplnke za Kýčerou pri príležitosti dožinkových slávnosti, kde Pánu Bohu ďakujeme za celoročnú úrodu. Slávnosť sa začala krojovaným sprievodom, ktorý odovzdal tradičný dožinkový veniec. Po ňom nasledovala slávnostná sv. omša s posvätením úrody, ktorú celebroval Vdp. ThLic. Pavol Jurčišin a koncelebroval Vdp. Mgr. Jozef Brandys.
Tento deň sme si spestrili aj kultúrnym programom, v ktorom sa nám predstavil folklórny spevácky súbor Studnička z Veličnej, vypočuli sme si krátke plátennícke pásmo v podaní členov ochotníckeho divadla Omladina a na záver sme si zaspievali a zatancovali v rytme REPETE. Taktiež sme si mohli pozrieť aj niektoré pastierske zvyky, ktoré nám predviedol Milan Hajdučík. O to, aby neboli naše brušká hladné sa postaral pán starosta Pavol Bugeľ dobrým gulášikom a malým občerstvením.
I keď sa zdalo, že nám počasie nebude priať, postupne sa vyčasilo a my sme si mohli našu dožinkovú slávnosť naplno vychutnať.
Táto oslava bola vyvrcholením celoročnej namáhavej práce na poli. Naša veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh dožinkových slávností. Veríme, že sa všetci prítomní cítili dobre a ostali im na túto slávnostnú chvíľu pekné spomienky. Dúfame, že táto krásna tradícia nezanikne.

Daniela Čierniková
Foto: Eva Kurjaková