Udialo sa vo farnosti

Biblická olympiáda v šk. roku 2013/2014

Dňa 26. marca 2014 sa uskutočnilo dekanátne kolo súťaže Biblická olympiáda. Súťaž prebiehala v Katolíckom dome v Námestove.
Pre súťažiacich boli vybrané knihy zo Svätého písma Starého Zákona: Kniha Exodus (kap. 1-24) a Kniha proroka Jonáša. Z Nového Zákona bolo Evanjelium podľa Jána. Cieľom Biblickej olympiády bolo naštudovať si uvedené knihy Svätého písma, aby žiaci, resp. študenti boli vychovávaní k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.
Biblická olympiáda, ktorej sme sa zúčastnili bola určená pre I. kategóriu – základné školy. Tejto súťaže sa zúčastnili i tri žiačky z 9. ročníka ZŠ s MŠ v Zubrohlave, menovite: Lívia Červeňová, Erika Hušlová a Anna Vojtašáková.
Naše žiačky – farníčky sa umiestnili spomedzi súťažiacich 11 družstiev na peknom 4. mieste. Chýbal im len jeden bod, ktorým by boli získali 3. miesto.
Súťažiacim dievčatám ďakujeme za ochotu prípravy na súťaž, venovaný čas pri štúdiu jednotlivých kníh Svätého písma a snahu čo najlepšie reprezentovať našu školu i farnosť.
Srdečne blahoželáme! Patrí Vám za to naša vďaka a pochvala!

Sr. Savia

Výsledky súťaže sú nasledovné:
I. kategória – základné školy:
1. miesto: ZŠ s MŠ v Rabčiciach
2. miesto: CZŠ sv. Gorazda v Námestove
3. miesto: ZŠ s MŠ v Bobrove
4. miesto: ZŠ s MŠ v Zubrohlave
5. miesto: ZŠ s MŠ v Oravskej Polhore
6. miesto: ZŠ s MŠ v Oravskom Veselom
7. miesto: ZŠ v Námestove, Komenského ul.
8. miesto: ZŠ s MŠ v Kline
9. miesto: ZŠ s MŠ v Rabči
10. miesto: Gymnázium A. Bernoláka (8 ročné) v Námestove
11. miesto: CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom