Udialo sa vo farnosti

Betlehemci v Zubrohlave – Vianoce 2012

V mnohých regiónoch Slovenska, vrátane Oravy, so slávením vianočných sviatkov sa konajú ľudové zvyky. Ľudová tradícia potvrdzuje, že Vianoce v minulosti neboli pre ľudí len obyčajnými sviatkami, ale si ich vážili a patrične aj výnimočne slávili. V minulosti ich však ľudia neprežívali až v takej hojnosti. Nedávali sa honosné darčeky, ktorými sa teraz ľudia zvyknú obdarúvať. Pospolitý ľud žil skromne, veď bola chudoba, rodiny boli viacdetné a nemali veľa peňazí. Na štedrú večeru, resp. Vianoce si však dopriali dostatok rôznych jedál a pochúťok. Napriek tomu, aký už životný údel bol, vedeli sa zo sviatkov Kristovho narodenia úprimne tešiť a zabávať im blízkym spôsobom. Spievali si krásne vianočné koledy, prednášali vinše a hrali betlehemcov, akých aj v súčasnosti môžeme vidieť. Je chvályhodné, že mnohé ľudové zvyky sa uchovali až dodnes.

Obec Zubrohlava je toho svedectvom, pretože predstavovanie betlehemcov sa tu koná každoročne k vianočným sviatkom. Asi tak ako inde, i v Zubrohlave je viac skupín betlehemcov a to od tých najmenších chlapcov po tých najväčších – dospelých mužov. Scenár betlehemcov je na celom Slovensku približne rovnaký. Vyzerá nasledovne: chlapci, resp. chlapi sa preoblečú za pastierov podľa biblickej udalosti o narodení malého Ježiška. Majú svoje mená: Fedor, Stacho, Kubo a starý bača. Prostredníctvom anjela je im oznámená radostná zvesť o Spasiteľovom narodení, po ktorom sa oni vyberú za Ježiškom, aby ho mohli obdarovať a pokloniť sa mu. V skupine betlehemcov nesmie chýbať postava Kuba a starého baču. Úloha starého baču je hrať nechápavého a nemotorného muža. Ostatní pastieri sú mladší a preto si neustále z neho uťahujú a robia posmech. Starý bača prichádza ako posledný na poklonu Ježiškovi, až potom, keď ho pastieri vyzývajú. Za veselého spevu pastierov sa starý bača len váľa po zemi, nechce sa mu ísť pokloniť malému Ježiškovi. Starý bača je všelijako poobliekaný. Najčastejšie jeho odev pozostáva z ovčej kožušiny. Pastieri ho zvyknú oslovovať, že je starý bača a nabádajú ho, aby sa šiel pokloniť Ježiškovi. Pokrikujú na neho: „..starý na oferu…“, alebo „…vstávaj hore, bača, prebúdzam ťa…“. Pastieri sa jednotlivo chodia Ježiškovi pokloniť a každý z nich mu odovzdá nejaký dar. Starému bačovi sa veľmi nechce, ale nakoniec sa predsa odhodlá, lebo pastieri na neho naliehajú.
V nasledujúce dni, napr. po vystúpení v kostole, resp. kultúrnom dome idú betlehemci predstavovať svoje divadlo do jednotlivých domov v obci, kde ich ľudia s radosťou očakávajú. K tohtoročným vianočným sviatkom vystúpili betlehemci i na fare. Po úvodnom programe ďalej pokračovali so ženami v krojoch, s ktorými zaspievali viaceré vianočné piesne, koledy a predniesli vinše. Za krásny vianočný program v kostole ako i na fare vyjadrujeme betlehemcom, ženám v krojoch či ostatným hudobníkom úprimné Pán Boh zaplať. A tešíme sa na ich vystúpenie o rok.

Váš duchovný otec Pavol