Príhovory a pastierske listy

Advent 2019

Milí farníci!
Opäť máme Advent, ktorý je časom príchodu. V tomto období je potrebné, aby sme sa čo najlepšie pripravili na príchod Božieho Syna. Už tradične počas Adventu a Vianoc radi ozdobujeme naše príbytky, či ulice a námestia rozličnými vianočnými ozdôbkami a svetielkami. Popri tejto tradícii nám veriacim kresťanom nesmie ujsť to najpodstatnejšie – príchod Spasiteľa, ktorý nám prináša pravé svetlo viery, nádeje a lásky. Ak má zažiariť a byť Svetlom sveta i v našom osobnom živote, v rodinách, vo farnostiach a celej spoločnosti, tak nesmieme zostať duchovne ľahostajní. Žiada sa z našej strany prijať Božiu milosť, ktorá sa zjavila celému svetu. „Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom” (Tit 2,11). Áno, Ježiš, čiže tvár “zachraňujúceho Boha“, sa nezjavila len hŕstke niekoľkých ľudí, ale všetkým. Je síce pravda, že v skromnom a príkrom betlehemskom príbytku ho stretlo málo ľudí, ale on prišiel pre všetkých: Židov i pohanov, bohatých a chudobných, blízkych i vzdialených, veriacich i neveriacich, slovom – pre všetkých. Nadprirodzená milosť je z Božej vôle určená každému človeku. No žiada sa, aby ho ľudská bytosť prijala, povedala svoje “áno” ako Mária, aby srdce mohol preniknúť lúč tohto Božieho svetla. (Z príhovoru pápeža Benedikta XVI., 25.12.2008) Milí bratia a sestry, preto vás povzbudzujem, aby ste v hojnom počte ako po iné roky aj tento rok pristúpili ku sviatosti zmierenia a nechali sa pritiahnuť a preniknúť Kristovým svetlom. Nech jeho prijatím sa vaše srdce stane znova vyzdobeným a krásnym, žiariacim Božou milosťou z odpustenia hriechov, naplnené Božím pokojom, radosťou a všetkým jeho požehnaním.
Pavol Jurčišin, duchovný otec