Udialo sa vo farnosti

Slávnosť prvého sv. prijímania 2020

Aj tento rok prebiehala príprava na prvé sväté prijímanie v našej farnosti, ako vždy počas trvania školského roka od septembra do mája, resp. júna. Avšak v tomto školskom roku bola príprava prerušená pandémiou COVID–19. Vďaka Pánu Bohu, že pandémia na chvíľu ustúpila a vďaka zanietenosti pána farára Pavla Jurčišina, ktorý stihol s deťmi v krátkom čase od uvoľnenia epidemických opatrení prebrať potrebné učivo a pripraviť deti na prvé sv. prijímanie na nedeľu 14.6.2020. Pôvodný termín bol naplánovaný na nedeľu 17.5.2020, ale kvôli spomínanej pandémii bol zrušený. Naozaj všetko sa stihlo urobiť. Kto mohol priložil ruku k dielu.
My, rodičia sme si rozdelili jednotlivé úlohy. A čo sa týka nácvikov pred prvým sv. prijímaním, zapojili sa a veľmi pritom pomohli dievčatá z farnosti: Karolínka Graňáková, Tánička Zemančíková, Margarétka Finíková, Ivanka Benčíková, Anežka Zemančíková a Karolínka Jadroňová. Nápomocná im bola i rehoľná sestrička Katarína. Pán farár zakúpil pre našu farnosť rovnošaty pre prvoprijímajúce deti. V tomto roku 2020 boli takto všetky prvoprijímajúce deti po prvýkrát oblečené do rovnošiat. Dievčatá boli od chlapcov odlíšené inou rovnošatou. Do hlbšieho vzťahu s Kristom tak vstúpilo spolu 44 detí. Za posledné roky bol to najsilnejší ročník v našej farnosti. Preto i deti boli rozdelené do dvoch skupín podľa tried ako sú na základnej škole: 3. A. – 22 žiakov a 3.B. – 22 žiakov. Rozdelenie do dvoch skupín bolo aj kvôli hygienickým opatreniam koronavírusu.
Prvé sv. prijímanie sa uskutočnilo v nedeľu 14.6.2020 o 9:00 hod. a potom o 11:00 hodine. Deti mali veľkú radosť, očká im žiarili šťastím. Túto radosť sme prežívali spolu s nimi, my rodičia, krstní rodičia i ďalší členovia našich rodín. Za všetko sme najviac vďační dobrotivému Pánu Bohu, že naše deti i celé rodiny zachoval v pevnom zdraví, tiež za veľkú Božiu milosť, ktorej sa deťom dostalo prostredníctvom prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie ešte v šk. roku 2019/2020. Veľmi pekne ďakujeme duchovnému otcovi Pavlovi, sr. Kataríne, dievčatám a všetkým zainteresovaným veriacim farnosti, ktorí sa naplno vložili do prípravy, venovali svoj čas a pomohli našim deťom, aby sa prvé sväté prijímanie mohlo uskutočniť a malo krásny a pokojný priebeh.

rodičia prvoprijímajúcich deti