Udialo sa vo farnosti

Púť do Ružencovej záhrady v Ludźmierzu 2015

Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás! Takto v mesiaci októbri, prosiac Ružencovú Pannu Máriu, sme sa dňa 18. októbra 2015 (v nedeľňajšie popoludnie) vybrali na púť do neďalekého poľského pútnického miesta Ludźmier. V bazilike Panny Márie o 15:00 hod. sme sa najprv pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a po nej bola sv. omša, ktorú slúžil náš pán farár Pavol Jurčišin. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do ružencovej záhrady a pri jednotlivých kaplnkách podľa príslušných tajomstiev sme sa po desiatkach pomodlili posvätný ruženec. Účastníkmi púte boli členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela a naše rehoľné sestričky, členovia Bratstva sv. ruženca a iní farníci zo Zubrohlavy. V autobuse nás bolo toľko, že viacerí museli stáť, niektorí veriaci z našej farnosti prišli aj autami. Všetkých nás mohlo byť do 70 pútnikov. Na tomto milostivom mieste sa nám podarilo vytvoriť krásne bratské a sesterské spoločenstvo ľudí zjednotených v kresťanskej viere a láske. Zastavili sme sa aj pri soche sv. Jána Pavla II. a prešli sme Bránou viery, kde si každý z nás mohol potiahnuť povrazom zvonec a ním zazvoniť.
Treba podotknúť, že na tomto mieste sa modlil posvätný ruženec pápež Ján Pavol II., ktorému toto mariánske pútnické miesto bolo veľmi blízke. Ako pápež ho navštívil v roku 1997. V spomínanej bazilike sa v hlavnom oltári nachádza socha Panny Márie Ludźmierzskej, ktorú 15. augusta 1962 slávnostne korunovali. Vtedy spadlo žezlo Panny Márie zo sochy, ktoré zachytil Karol Wojtyla. Rád tam chodieval na púte, bol veľkým ctiteľom Panny Márie. V oltári pri soche Panny Márie Ludźmierzskej sa nachádza pod sklom malá biela čiapka zvaná solideo, ktorú nosí pápež. Toto solideo daroval sv. Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu. Poliaci žijúci v Amerike dali neskoršie postaviť túto Ružencovú záhradu zo všetkými 20 tajomstvami posvätného ruženca. Táto záhrada je ich poďakovaním pápežovi Jánovi Pavlovi II. za ružencovú pobožnosť. Ružencové kaplnky, resp. stanice sú vyrobené z bieleho mramoru. V záhrade je najviac viditeľná kaplnka – stanica Ukrižovaného Pána Ježiša. Nachádza sa na vyvýšenom mieste. V strede ružencovej záhrady sa nachádza i spomínaná socha sv. Jána Pavla II., ktorá je vyrobená z bronzu. Z tejto púte sme si domov priniesli len tie najkrajšie dojmy. Veríme, že nás Matka Božia bude i naďalej bezpečne sprevádzať životom a mať stále pod svojou ochranou. V modlitbách sme pamätali na svoje rodiny, manželstvá a deti. Sv. omšou ako aj modlitbou posvätného ruženca sme vyprosovali pre všetkých a celú našu farnosť Božie milostí, pomoc a požehnanie.

členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela