Udialo sa vo farnosti

Odpustová slávnosť 2013

29.jún je pre našu farnosť každoročne výnimočným dňom. Slávime vtedy sviatok patrónov nášho kostola a farnosti – apoštolov sv. Petra a sv. Pavla. Je pekným zvykom, že cez slávnostnú homíliu sa k nám prihovorí vždy výnimočný hosť. Toho roku to bol otec Martin Tondra, rodák zo Spišských Vlách, ktorý sa čoskoro stane správcom farnosti v neďalekej Oravskej Lesnej. Výnimočnosť odpustovej slávnosti zvýraznili prítomní hasiči v uniformách, mladí v krojoch, či spevokol Ichthys. Na konci svätej omše farníci odovzdali nášmu duchovnému otcovi Pavlovi kyticu, ornát a burzu na prenášanie Eucharistie pri príležitosti jeho menín i nedávneho 20. výročia od jeho kňazskej vysviacky.
V nedeľu odpustová slávnosť vyvrcholila sv. omšou, ktorú celebroval vdp. Jozef Brandys, rodák zo Sihelného.