Udialo sa vo farnosti

Jesenná brigáda birmovancov a s ňou spojená zábava

V stredu 17. októbra 2012 sa v popoludňajších hodinách v našej farnosti konala jesenná brigáda birmovancov. Birmovanci hrabali napadané lístie zo stromov okolo kostola a zametali chodníky. Všetkým išla práca ako po masle, lebo prišiel naozaj veľký počet dievčat a chlapcov, ktorí hrabanie lístia, jeho odvoz a konečnú úpravu trávy a zametanie chodníkov hravo zvládali. Tým sa vytvorila príjemná atmosféra. Pre mnohých sa táto činnosť stala zábavou, lebo si ju uľahčili športovými disciplínami – vozením sa vo fúriku, kotrmelcami v kope lístia alebo skákaním doň.
Chcem sa všetkým dievčatám a chlapcom poďakovať za krásne spolu prežité popoludnie, pomoc pri jesennom upratovaní kostolného dvora, za udržiavanie čistoty nielen interiéru kostola, ale i jeho exteriéru. Vďaka vám za vytvorenie úžasnej atmosféry, usilovnosť a pracovitosť, ktorú bolo na vás evidentne vidieť.
Ďakujem všetkým rodičom birmovancov, že napomohli k zorganizovaniu brigády povzbudením svojej dcéry, resp. syna, aby sa zúčastnili hrabania lístia pri farskom kostole.
Ďakujem všetkým animátorom birmovancov, rehoľným sestričkám za zorganizovanie brigády a skvelú koordináciu pri jej vykonávaní.
Všetkým, ktorí sa podieľali na brigáde vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať.

Váš duchovný otec Pavol