Udialo sa vo farnosti

Denný letný tábor Lúč v Zubrohlave 2016

V dňoch od 11.7 do 15.7.2016 sa v našej farnosti uskutočnil denný letný tábor v spolupráci s rehoľnými sestrami de Notre Dame, ktorý sa uskutočnil v budove Základnej školy s materskou školou v Zubrohlave. Tábor mal názov Lúč a niesol sa v duchu skutkov milosrdenstva, nakoľko z Ježišovho Srdca vytekajú lúče milosrdenstva. Názov tábora bol tak výstižný k sláveniu Mimoriadneho jubilejného roku milosrdenstva aj počas letných prázdnin. V prvý deň tábora sme konali skutok milosrdenstva – väzňov vykupovať, kde deti plnili jednotlivé úlohy, aby mohli vyslobodiť svojich uväznených animátorov. V utorok sme boli na športovom dni v susednej obci Klin, aby sme tam mohli mať s deťmi rôzne športové aktivity. Keď sme prišli naspäť do Zubrohlavy, mali sme splniť ďalší skutok milosrdenstva – mŕtvych pochovávať. Na tento skutok boli pripravené stanovištia, ktoré museli deti zvládnuť. V stredajší deň sme sa vybrali do plavárne Aquapark v Dolnom Kubíne. V spomínanom meste sme sa zastavili ešte na sv. omšu v kostole na sídlisku Brezovec, kde sa nachádzala Brána milosrdenstva. Tam nám sv. omšu odslúžil pán kaplán Pavol Krokus, ktorý pôsobí vo farnosti Klin. Všetci sme prešli aj Bránou milosrdenstva, aby sme mohli po splnení ešte iných podmienok získať úplné odpustky. Potom sme sa spoločne vybláznili na plavárni, z ktorej tak deti, ako aj my animátori, sme mali veľkú radosť. Po výbornom vykúpaní sa, pristúpili sme k plneniu ďalšieho skutku milosrdenstva – hladných kŕmiť a smädných napájať. Tento skutok milosrdenstva sme skvelo zvládli, pretože sme sa mali navzájom kŕmiť úžasnou desiatou od našich pani kuchárok. Vo štvrtok sme sa vybrali do Demänovskej ľadovej jaskyne, pri ktorej nás čakal skutok milosrdenstva – nahých odievať. Úloha spočívala v tom, že sme si mali svoje vetrovky, resp. bundy vymeniť s inými v skupine. Po tejto výmene sme ich mali celý čas na sebe aj kvôli poriadnej zime, ktorá bola v jaskyni. Nakoniec posledný piatkový deň sme vykonali skutok milosrdenstva – navštevovať chorých. Začali sme výrobou darčekov pre ženy – obyvateľky Domova sociálnych služieb v Zubrohlave, aby sme im potom mohli darčeky odovzdať a tiež ich potešiť peknými pesničkami. Po návšteve bol návrat do telocvične a nasledovalo vyhodnotenie tábora, pričom každý dostal spoločnú fotku a darček na pamiatku. Každý deň sme sa zúčastnili na svätej omši, aby bolo Božie milosrdenstvo stále s nami. V prvý deň tábora a v jeho záverečný deň, boli obidve sv. omše odslúžené našim pánom farárom Pavlom Jurčišinom. V závere sme tento denný letný tábor zhodnotili ako výborne zorganizovaný a vyplnený zaujímavým programom. Všetci účastníci sme si domov odnášali kopec krásnych a nezabudnuteľných zážitkov. Vďaka patrí všetkým, ktorí tábor zorganizovali, podieľali sa na jeho príprave a priebehu. Už teraz sa tešíme na budúci rok a ďalší skvelý tábor.

Erika Hušlová, animátorka tábora