Udialo sa vo farnosti

Adventné koncerty 2015

Už štvrtý rok sa v našom farskom kostole sv. Petra a Pavla apoštolov v adventnom období, v čase prípravy na najkrajšie kresťanské sviatky Vianoce, uskutočnili koncerty vážnej hudby. Túto jedinečnú možnosť duchovného prežívania Adventu prostredníctvom interpretácie komorných diel profesionálnymi umelcami priniesol po svojom príchode z Revúcej na Oravu náš pán farár vdp. Pavol Jurčišin. Koncerty organizuje Občianske združenie Quirinus od roku 2005. Tento rok sa festival vážnej hudby už po druhýkrát niesol pod názvom „Advent pod Babou horou“.
1.koncert
Otváracím koncertom bolo 28.11.2015 vystúpenie barokového orchestra Solamente naturali z Bratislavy. Súbor, dobre známy domácemu obecenstvu už z minulého roka, si tento krát pod vedením umeleckého vedúceho a zároveň zakladateľa Miloša Valenta, vynikajúceho huslistu, pripravil prvú slovenskú vianočnú omšu – Slovenské Vianoce od Juraja Zruneka a Vianočné pastorále. Františkán Juraj Zrunek žil v 18.storočí a pôsobil na viacerých miestach na Slovensku: Bardejov, Prešov, Nižná Šebastová. Spolu s bratmi Františkánmi pôsobil medzi pospolitým ľudom, šírili duchovné hodnoty. On hlavne prostredníctvom hudby. V predvedenej Zrunekovej vianočnej omši sa objavujú nielen barokové, ale aj ľudové prvky, preto je blízka každému. Napríklad na začiatku piatej časti Benedictussa sa ozve bľakot oviec. Podmanivosť diela dosiahol súbor pomocou spevu, ľudových nástrojov, okrem sláčikov a organu(malý prenosný organ- replika organu z 18.storočia) sme počuli i fujaru, gajdy, pastierske píšťaly, trúby, husle či basu. V tejto omši sú použité časti latinskej liturgie, slovenské texty v duchu kolied a pastorel, ktoré pripomínajú betlehemské hry. Počas omše zazneli aj Vianočné pastorále – drobné inštrumentálne skladby s pastierskou tematikou. Tak ako je názov súboru Solamente naturali = Jednoducho prirodzene, tak znelo divákom aj toto vystúpenie s použitím dobových nástrojov – spontánne, prirodzene, naturálne a podľa ohlasov divákov malo zatiaľ najväčší úspech so všetkých koncertov.
2.koncert
Ďalším koncertom festivalu bol 4.12.2015 komorný koncert violončelistu Andreja Gála. Tento umelec má bohaté interpretačné skúsenosti – zastával post vedúceho violončelovej skupiny v rôznych medzinárodných orchestroch, absolvoval rôzne majstrovské kurzy, ako sólista spolupracoval s Janáčkovou Filharmóniou Ostrava, so Slovenským komorným orchestrom a s Quasars Ensemble. V súčasnosti je členom Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. Violončelo – názov nástroja pochádza z talianskeho slova violoncello, čo znamená malá basová viola. Violončelo sa najviac používa v európskej klasickej hudbe – je neoddeliteľnou súčasťou symfonických, ale aj sláčikových a komorných orchestrov. V tomto koncerte sme mali možnosť sledovať violončelo ako sólový nástroj, čo sa koncertne nedeje veľmi často. Inštrumentálna zručnosť Andreja Gála sa prejavila v prevedení diela klasického barokového skladateľa J. S. Bacha – Suita pre violončelo G – dur, v modernejšom diele z 20. storočia od amerického skladateľa, držiteľa Pulitzerovej ceny za hudbu, Georga Crumba- Sonáta pre sólo violončelo a nakoniec to bola Sonáta pre sólo violončelo č.1, op. 72 od ruského skladateľa Mieczyslawa (Moisey) Weinberga, ktorý taktiež tvoril v 20.storočí.
3.koncert
Festival Advent pod Babou horou dňa 3.12.2015 ukončil záverečný organový recitál Marcela Kapalu, rodáka z Dolného Kubína, najlepšieho absolventa roku 2004 na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave. Ďalej študoval hru na organe na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Už od detstva hrával na sv. omšiach v rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny v Dolnom Kubíne, kde sa po štúdiách vrátil. Od roku 2014 je organistom v chráme Povýšenia sv. Kríža v Dolnom Kubíne, kde má možnosť hrať na špičkovom organe z nemeckej organovej dielne firmy Jann. Marcel Kapala bol hosťom viacerých festivalov na Slovensku, v zahraničí odohral už viac ako 50 recitálov a je aktívny i v oblasti chrámovej a liturgickej hudby. Organ, ktorý sa pokladá za kráľovský hudobný nástroj, rozozvučal majster v dielach autorov ako Haendel, Bach, Wesley, Rheinberger a Dubois.

Marek Graňák s manželkou Erikou