VÝZVA na predkladanie ponúk na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľností