Novinky a pozvánky

Vaše leto snov

Organizácia Erko v spolupráci s Obecnou radou mládeže v Zubrohlave sa rozhodli, že tento rok pre vaše deti zorganizujú Leto snov! Pretože kvôli pandémii sa Erko tábor nemôže uskutočniť, nahradíme ho aspoň takto, formou rôznych aktivít tu v Zubrohlave. Cena jednotlivých akcií bude zverejnená pri každej akcií zvlášť. Cena bude zahŕňať pitný režim, stravu, materiály na program a prevádzku danej akcie.  Akcie budú pre deti od 6 rokov. Ak máte záujem, aby sa vaše dieťa zúčastňovalo týchto akcií, vyplňte prihlášku, ktorá sa nachádza na stolíku pri bočnom vchode kostola a následne ju odovzdajte Martine Klinovskej alebo Karolíne Graňákovej do 19.7.2020.
Tešíme sa na Vás – Vaši animátori!