Novinky a pozvánky

Týždeň Cirkvi pre mládež-aktivita vo farnosti – už poznáme víťazov

Video vyhodnotenie víťazov:

https://www.youtube.com/watch?v=aU349SupFjU

Milí veriaci,
V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež nás pápež František vo svojom posolstve pozýva: “Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl.”  A preto pozývame rodičov našich mladých, aby svojim príkladom nadchli svojich tínedžerov vstať od informačných technológií a zapojili sa do aktivít, ktoré pre nich pripravila farnosť v spolupráci s rehoľnými sestrami. Súťažiaci môžu začať plniť úlohy od dnes 14.11. do piatka. Traja výhercovia budú ocenení.