Novinky a pozvánky

Rozpis krížových ciest a získanie úplných odpustkov 2022

 

Srdečne pozývame veriacich farnosti k pobožnostiam krížových ciest počas Pôstneho obdobia 2022.

Vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým deťom, mládeži, ženám, mužom a dôchodcom, ktorí prichádzajú na pobožnosť krížových ciest a ochotne sa zapájajú do pôstnej aktivity podľa uvedeného rozpisu.

Pobožnosť krížovej cesty sa koná:
– v piatok o 17:30 hod.
– v nedeľu popoludní o 14:00 hod.

 

 • Piatok po Popolcovej strede 2.3. – deti
 • 1. pôstna nedeľa 6.3. – dôchodcovia
 • Piatok 11.3. – miništranti
 • 2. pôstna nedeľa 13.3. – matky
 • Piatok 18.3. – lektori
 • 3. pôstna nedeľa 20.3. – spevokol Ichthys
 • Piatok 25.3. – mládež (birmovanci)
 • 4. pôstna nedeľa 27.3. – otcovia
 • Piatok 1.4. – ružencové bratstvo
 • 5. pôstna nedeľa 3.4. – eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
 • Piatok 8.4. – členovia Hospodárskej a Pastoračnej rady farnosti
 • Kvetná nedeľa 10.4. – rehoľné sestry a členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela
 • Veľký piatok 15.4. – členovia Dobrovoľného hasičského zboru

Odpustky:

 1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 2. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum,13,5).
 3. Veriaci, ktorý sa piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, 8).

 

Modlitba k Ukrižovanému Kristovi

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo vtlač do môjho srdca city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť.

Dobrotivý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil kráľ Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).

       Pavol Jurčišin, duchovný otec