Udialo sa vo farnosti

Prvý máj – deň modlitby a spoločných hier

Prvý máj 2013 sa stal v našej farnosti dňom modlitby a spoločných hier. Preto naša vďaka patrí Pánu Bohu za slnečné počasie, že sme sa mohli ráno o 9:00 hod. stretnúť s deťmi na farskej záhrade. Deti sa rozdelili do viacerých skupín a boli pomenované podľa farieb: žltí, modrí, zelení, červení a oranžoví. Jednotlivé skupiny medzi sebou súťažili a hrali spoločné hry. Keď sme sa vonku vyhrali, potom sme išli do domu sestričiek, aby si všetky deti počas doobedňajšieho programu vyrobili obrázky s portrétom Panny Márie Kráľovnej mája.
Naše poďakovanie ďalej patrí Školským sestrám de Notre Dame, že sa nám venovali a zorganizovali tento prvomájový deň a tiež za chutný guľáš k obedu. A po skončení sv. omše sme si mohli pochutnať i na vynikajúcom čokoládovom pudingu.
Taktiež ďakujeme nášmu pánovi farárovi za odslúženie sv. omše v kaplnke sestričiek, a že viedol pobožnosť loretánskych litánií. Na konci sv. omše sme všetci predniesli modlitbu zasvätenia Panne Márii.
Cieľom prvomájového podujatia bolo uvedomiť si stálu Božiu prítomnosť, uctiť si sv. Jozefa – robotníka a našu nebeskú Matku Pannu Máriu. Sestričky patria do mariánskej kongregácie, a preto v prvý deň mesiaca mája nám umožnili, aby sme ho prežili spolu s nimi v radosti a v prehĺbení si úcty k Bohorodičke Panne Márii. Spoločne sme si vyprosili od nej potrebné milosti a stálu ochranu. Pri tejto príležitosti si sestričky pripravili pre deti ešte jedno prekvapenie – papierové kartičky s iniciálami mena Panny Márie. Deti si budú môcť na kartičky lepiť kvetinky, ktoré dostanú za každú účasť na pobožnosti loretánskych litánií v kostole. Za celý mesiac po nazbieraní farebných kvietkov im vznikne pekná kvetinová pohľadnica. Sestričky sa inšpirovali mariánskou piesňou, ktorá sa spieva pri pobožnostiach i sv. omšiach v mesiaci máji: „Kvetinky májové, Márii sa kloňte, zvončeky hájové, Márii zazvoňte…“.
Boli by sme rady, keby sa nám ešte podarilo v iný májový deň ísť ku kaplnke Panny Márie za Kyčerou. Chceli by sme tam zažiť podobný deň modlitby a spoločných hier, ale pre zmenu v spojení s opekaním slaninky alebo klobásky.

Napísali animátorky podujatia: Erika Hušľová, Anna Vojtašáková, Lívia Červeňová, Danka Baculáková a Juliana Mokošáková