Novinky a pozvánky

Pápežské misijné diela-zbierka

Zbierka na Misijnú nedeľu 18.10. 2020
V nedeľu 18.10.2020 slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misií cez e-zbierku cez internetovú stránku http://www.misijnediela.sk/podpora/.
Bankový prevod na účet (na ktorýkoľvek)
Číslo účtu: IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602 (Prima Banka)
IBAN: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. Pochválený buď Ježiš Kristus!