Novinky a pozvánky

Národný týždeň manželstva 2022

V týždni od 14.2.-20.2.2022 sa na Slovensku uskutoční ďalší ročník Národného týždňa manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Prebehne už tradične vo valentínskom týždni od pondelka do nedele. Bližšie informácie nájdete na stránke: http://ntm.sk/ 

Ciele a zámer Týždňa manželstva 

Národný týždeň manželstva (NTM)propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahu náležitú pozornosť. Ak má byť vzťah dostatočne pevný aby odolal prichádzajúcim nástrahám, vyžaduje primeranú starostlivosť. Jedným zo zámerov je povzbudiť manželské dvojice k tomu, aby svoj vzťah urobili svojou prioritou a oddelili si dostatok času pre prehĺbenie vzájomnej blízkosti. NTM je pozitívna iniciatíva, ktorá pripomína dôležité hodnoty a zásady, na ktorých stoja dlhodobé vzťahy.

NTM je súčasťou medzinárodného združenia The Marriage Week International, avšak na Slovensku (podobne ako v každej ďalšej členskej krajine) funguje ako autonómny projekt.

„Manželský trojuholník?“ – téma NTM 2022

Nosným motívom NTM je myšlienka, že „Dobré manželstvo nie je samozrejmosť ale vzťah, o ktorý sa potrebujeme starať“. A téma aktuálneho ročníka formou geometrického útvaru v podobe trojuholníka zdôrazňuje     3 piliere, na ktorých stojí každý dobrý vzťah a tými sú: oddanosť, blízkosť a vášeň. Ďalším aspektom, na ktorý tento možno trocha vyzývavo pôsobiaci slogan poukazuje, je fakt, že niekedy sa manželia vo vzťahu zaseknú a potrebujú pomoc zvonka. Sú situácie, keď je potrebné hľadať pomoc u skúsenejšieho manželského páru, prizvať poradcu, možno duchovnú autoritu. Nie je hanba, či zbabelosť požiadať o pomoc skôr, ako bude neskoro.

Odznak s logom NTM ako symbol kampane   

Už je takmer pravidlom, že organizátori každý rok prinesú nejaký malý, ľahko šíriteľný symbol, za pomoci ktorého sa môžu jednotlivci aj celé skupiny viditeľne prihlásiť k myšlienke a odkazu Týždňa manželstva. Tento rok sa takým symbolom stal kovový odznak s logom NTM. Informácie o tom, ako získať odznak sa nachádzajú na webe NTM, dokonca je k tomu možné získať aj niečo navyše.

Týždeň manželstva virtuálne

V aktuálnom veľmi neistom pandemickom období sa mnohé aktivity NTM veľmi prirodzene presúvajú z verejných spoločenských podujatí do on-line priestoru alebo do prírody. Napríklad už aj v tomto období, keď do oficiálneho spustenia Týždňa manželstva naplno chýba ešte niekoľko dní, beží tzv. ZIMNÁ VÝZVA. Je to aktivita určená najmä pre tých, ktorísi užívajú spoločný čas v prírode a radi spoznávajú nové miesta. Zimná výzva vyzýva všetkých záujemcov/zvedavcov objavovať turistický potenciál Prešovského kraja. Už odteraz až do 6.2. je jej súčasťou aj súťaž tzv. „Manželský bonus“. Viac na https://www.ntmpo.sk/zimna-vyzva-2/ Pripravované aktivity Národného týždňa manželstva budú postupne zverejňované na webovej stránke NTM a sociálnych sieťach niekoľko dní pred spustením Týždňa manželstva.

Národný týždeň manželstva, o.z.
Vladimír Sochor, koordinátor
Kontakt: 0903 722 439; sochor@ntm.sk

Liga pár páru (LPP) v rámci Národného týždňa manželstva 2022

V týždni od 14.2.-20.2.2022 sa na Slovensku uskutoční ďalší ročník Národného týždňa manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Bližšie informácie nájdete na stránke: http://ntm.sk/

V rámci tohto týždňa sa rozhodla Liga pár páru (LPP) zorganizovať on-line kurzy symptotermálnej metódy pre manželov alebo snúbencov. Obsah kurzu a prihlášku je možné nájsť na: https://www.lpp.sk/o-nas/16065-aktivity-lpp/963-on-line-kurzy-stm

Udalosti k jednotlivým kurzom je možné nájsť na facebookovom profile LPP a je možné ich priamo zdieľať na osobnom profile: https://bit.ly/35yursu

Uzávierka prihlášok je 10. februára 2022.

S úctou a pozdravom

ThLic. Róbert Neupauer, kňaz poverený pastoráciou rodín a manželstiev v Spišskej diecéze
Spišská Kapitula 6, 053 04 Spišské Podhradie
robone81@gmail.com, +421918482640

www.adkw.sk