Udialo sa vo farnosti

Národný pochod za život Košice 2013 – našimi očami

Naša farnosť, ako mnoho iných farností z Oravy i z celého Slovenska, sa zúčastnila Národného pochodu za život, ktorý sa konal 22.9.2013 v Košiciach. Zúčastnilo sa ho okolo 80 000 ľudí podľa mediálnych správ.

Cestovali sme autobusom už od skorého rána. Cestu nám spríjemňovali piesne i modlitba. Okolo 10.00 hod. sme dorazili do Košíc a tam sme sa najskôr zúčastnili svätej omše v Kostole sv. Rodiny na Furči, ktorú celebroval náš diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, a na ktorej boli prítomní veriaci z celej Spišskej diecézy. Národného pochodu sa zúčastnil aj náš pán farár Pavol Jurčišin, množstvo iných kňazov, ktorí koncelebrovali sv. omšu. Na sv. omši bolo toľko ľudí, že mnohí ostali stáť vonku pred kostolom.
Po svätej omši sme sa mohli trocha občerstviť a potom sme už smerovali za davom (ktorý bol mimochodom obrovský) na hlavné košické námestie. Dlho sme čakali čo sa bude diať. Dopredu sme sa nemohli dostať, lebo tam stálo veľa ľudí. Táto obrovská masa ľudí prišla podporiť správnu vec, ktorá je základom celej spoločnosti i sveta, a to ochrana života od počatia po prirodzenú smrť. Vieme, že tomu tak nie je, platia alebo sú legislatívne pripravené nové zákony na schválenie, ktoré nechránia život a jeho ľudskú dôstojnosť. Na Slovensku bol preto zorganizovaný Prvý národný pochod za ŽIVOT. A musím dodať, že tých ľudí tam bolo požehnane. Asi po dve a pol hodinách sme sa dostali k tribúne, na ktorej vystupovali viacerí rečníci a spievala a hrala hudobná skupina. Išli sme rýchlosťou päť krokov za pol hodinu. Áno, išli sme veľmi pomaly, ale to všetko len preto, že prišlo tak veľa ľudí. Medzi účastníkmi Pochodu za život v Košiciach, boli zástupcovia rôznej vekovej kategórie, od tých najstarších po najmladších: dôchodcovia – dedkovia a babičky, manželské páry – rodičia s väčšími, ale aj s úplne malými deťmi. Čo nás veľmi prekvapilo, že tam bolo veľa mladých ľudí, ktorí prišli ukázať, že život im nie je ľahostajný. Zaujímavé je, že Národný pochod za život nebol verejnoprávnymi ako aj súkromnými médiami ohlásený. Informovanosť o tomto podujatí bola rozšírená len prostredníctvom cirkevným médií. Napriek tomu prišlo na Prvý národný pochod za život obrovské množstvo ľudí. Chcem podotknúť, že nakoniec sme sa predsa len dostali k tribúne, ktorá bola postavená pri Národnom divadle, kde sa mimochodom odohrával bohatý kultúrny program a odtiaľ sme cez veľkoplošnú obrazovku sledovali čelo sprievodu. Čelo sprievodu tvorili mladí a niesli transparent s nápisom: POCHOD ZA ŽIVOT.
Krásnym momentom bolo aj vypustenie balónikov, kde mal každý napísať meno človeka, na ktorom mu veľmi záleží. A balóniky odleteli až k nášmu nebeskému Otcovi, ktorý sa určite tešil z tohto dobrého úmyslu, lebo On sám je za Život. Ježiš Kristus to potvrdzuje slovami: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (porov. Jn 10, 10). Moderátor na pódiu odhadoval, že nás tam je okolo 50 000 tisíc ľudí, ale nakoniec sa nás tam zišlo až okolo 80 000 tisíc, čo muselo byť prekvapením aj pre samotných organizátorov. Ďalším prekvapením pre organizátorov muselo byť, že po odchode takej masy ľudí, zostalo mesto bez odpadkov, mimoriadne čisté. To tiež o niečom svedčí. O zanechaní čistého mesta a o žiadnych výtržnostiach, v médiách nebola žiadna zmienka. Cestou naspäť, keď sa pomaly pohýnali autobusy, ktorých bolo veľa z rôznych kútov Slovenska, sme si navzájom mávali na pozdrav, a prostredníctvom nášho úsmevu sme sa s nimi delili o veľkú radosť a vnútorný pokoj, že sme prišli bojovať za správnu vec – za ŽIVOT, ktorý ma najväčšiu hodnotu. Domov sme dorazili v neskorých večerných hodinách, ale rozhodne to stálo za to, všetci sme zaspávali s dobrým pocitom vo svojom svedomí i srdci.
Dúfame, že sa taký pochod za život uskutoční aj v budúcnosti, a veríme, že príde nás tam ešte viac!

Zuzana Hušlová a spoločenstvo mladých