Novinky a pozvánky

„Láska dáva veci do pohybu!“ aktivita v prírode k misijnej nedeli – už poznáme aj výhercov

Milí veriaci,
do našej farskej misijnej aktivity s názvom: „Láska dáva veci do pohybu!“ sa zapojilo 16 rodín so svojimi deťmi. Vyžrebovali sme z nich týchto výhercov:
1. Rodina Finíková – Esterka a Jakub
2. Rodina Majkútová – Natálka a Alex
3. Rodina Adamčíková – Julka a Viktorka
Ceny si môžete vyzdvihnúť po sv. omši v sakristii.
Blahoželáme výhercom, ale aj všetkým, ktorí sa „dali do pohybu!“ Pripravujeme aj aktivity na Týždeň Cirkvi pre mladých, veríme, že nám všetkým prinesú osoh a radosť.

Milí veriaci!

Aj naša farnosť chce v nedeľu 24.10.2021 myslieť na misijné krajiny, preto vás všetkých, ale zvlášť rodiny s deťmi, pozývame oživiť si myšlienku misijnej nedele a zároveň prežiť s rodinou spoločný čas v pohybe, lebo: „Láska dáva veci do pohybu!“ Pripravili sme pre vás video s piatimi úlohami v prírode, ktoré môžete plniť od tejto chvíle, ale aj v priebehu nasledujúceho týždňa. Z rodín, ktoré sa zapoja vyžrebujeme troch výhercov. ​​​Držíme všetkým palce, veríme, že prežijete krásny misijný deň.

Informatívne video