Novinky a pozvánky

Kurzy príprav y na manželstvo 2022

Oznamujeme, že od dnešného dňa je pre snúbencov možné prihlásiť sa na Kurzy prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a možnosť prihlásenia sa, sa nachádzajú na stránke www.domanzelstva.sk.

ThLic. Róbert Neupauer, kňaz poverený pastoráciou rodín a manželov v Spišskej diecéze