Novinky a pozvánky

Jesenná zbierka na charitu 2021

Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity. Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budete môcť aj počas najbližšej jesennej zbierky, ktorá je ohlásená na 1. adventnú nedeľu, teda 28.novembra 2021. Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu, zbierku možno podporiť počas nasledujúcich  dvoch týždňov prostredníctvom poštových poukážok distribuovaných do farností alebo priamo na č. účtu:
IBAN
SK28 0200 0000 0000 2963 4592, Variabilný symbol: 412071972 https://www.facebook.com/diecezaspisska/photos/a.106363528382094/150860077265772/?type=3&theater

Výťažok zbierky prosíme odoslať do 20. decembra 2021. Vyslovujeme vám veľké ĎAKUJEM a Pán Boh zaplať! S katolíckym pozdravom Pochválený buď Ježiš Kristus!

Vdp. Tomáš Pavlikovský, kancelár BÚ v Spišskej Kapitule