Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

SVIATOSŤ ZMIERENIA – VEĽKÁ NOC 2019

Sv.zmierenia 2019 obrOd tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo." (porov. Mt 4,17) Ježišova výzva k obráteniu a k pokániu nezdôrazňuje predovšetkým vonkajšie skutky, postiť sa, robiť sebazápor, resp. obliecť sa do vrecoviny a sypať si popol na hlavu. To sú všetko vonkajšie prejavy kajúcnosti, ktoré boli viac-menej zaužívané v Starom zákone. Ježiš však kladie predovšetkým dôraz na obrátenie srdca človeka, teda na jeho vnútorné pokánie a premenu. Vnútorné pokánie je návrat, obrátenie sa k Bohu celým srdcom, zanechanie hriechu a starého spôsobu života. Veriaci kresťan má mať túžbu po Božom milosrdenstve, v nádeji a dôvere, že získa Božie odpustenie a milosť. Len tak Boh môže pretvoriť jeho srdce, ktoré bolo pošpinené hriechom na nové srdce. Bez konania pokánia, čiže obrátenia nie je možné dostať sa bližšie k Bohu a potom až do neba. Preto pokánie nemôže chýbať v našom kresťanskom živote. Znova povzbudzujem vás farníkov, aby ste v hojnom počte pristúpili ku sviatosti zmierenia pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami. Vzhľadom na veľké a obdivuhodné tajomstvo Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, sa ani nedajú ináč sláviť sviatky našej spásy opravdivejšie a duchovne radostnejšie, ak nemáme pokorné a čisté srdce. Ako aj čítame v Knihe žalmov 51, 12-13: „Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.“

Pri tejto príležitosti Vám všetkým prajem požehnanú a pokojnú Veľkú noc, pevné zdravie, silnú vieru a nádej z Kristovho zmŕtvychvstania, vďačnosť za dar vykúpenia, radosť a lásku, nadšenie a veľa potrebných milostí do života.

Pavol Jurčišin, duchovný otec

Sv.zmierenia 2019 rozpis

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie