Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

Narodila sa Láska - Jasličková slávnosť 2019

Aj na tieto Vianoce 2019 sa mládežníci zo Zubrohlavy rozhodli, že pripravia Jasličkovú slávnosť. Do prípravy zapojili deti od tých najmenších po najväčšie, aby spolu s nimi ohlásili radostnú zvesť o tom, že sa narodila Láska. „Prišiel čas zažať svetlo!“ „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo.“ (Iz 9,1) Už je čas, aby sme naozaj uskutočňovali Jeho SLOVO v našich životoch, rodinách a spoločenstvách. Táto radostná zvesť bola ohlásená na Jasličkovej slávnosti 25.12.2019 na slávnosť Narodenie Pána vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Zubrohlave veľmi dojemným, dôstojným a pritom jednoduchým  spôsobom – prostredníctvom poézie, hudby, hovoreného slova, tanca anjelov a dramatizácie. Všetci účinkujúci chceli sebe vlastným spôsobom umocniť a prispieť k sláveniu vianočných sviatkov pre celú farnosť. Na svoje predstavenie pritiahli svojich blízkych členov rodín, príbuzných či známych, ale hlavne malé deti, ktoré so zatajeným dychom vnímali predovšetkým dramatizovanú časť Jasličkovej slávnosti. Vdp. Pavol Jurčišin, duchovný otec farnosti, v závere Jasličkovej slávnosti poďakoval všetkým účinkujúcim a tým, ktorí pomáhali v príprave a pri jej samotnej realizácii. Všetkým prítomným udelil kňazské požehnanie.

Sr. Katarína

0723

Fotogaléria TU:

 

Sviatosť zmierenia – Vianoce 2019

                                                                              Milí farníci!

2019 sviatosť zmiereniaOpäť máme Advent, ktorý je časom príchodu. V tomto období je potrebné, aby sme sa čo najlepšie pripravili na príchod Božieho Syna. Už tradične počas Adventu a Vianoc radi ozdobujeme naše príbytky, či ulice a námestia rozličnými vianočnými ozdôbkami a svetielkami. Popri tejto tradícii nám veriacim kresťanom nesmie ujsť to najpodstatnejšie - príchod Spasiteľa, ktorý nám prináša pravé svetlo viery, nádeje a lásky. Ak má zažiariť a byť Svetlom sveta i v našom osobnom živote, v rodinách, vo farnostiach a celej spoločnosti, tak nesmieme zostať duchovne ľahostajní. Žiada sa z našej strany prijať Božiu milosť, ktorá sa zjavila celému svetu. „Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom” (Tit 2,11). Áno, Ježiš, čiže tvár “zachraňujúceho Boha“, sa nezjavila len hŕstke niekoľkých ľudí, ale všetkým. Je síce pravda, že v skromnom a príkrom betlehemskom príbytku ho stretlo málo ľudí, ale on prišiel pre všetkých: Židov i pohanov, bohatých a chudobných, blízkych i vzdialených, veriacich i neveriacich, slovom - pre všetkých. Nadprirodzená milosť je z Božej vôle určená každému človeku. No žiada sa, aby ho ľudská bytosť prijala, povedala svoje “áno” ako Mária, aby srdce mohol preniknúť lúč tohto Božieho svetla. (Z príhovoru pápeža Benedikta XVI., 25.12.2008) Milí bratia a sestry, preto vás povzbudzujem, aby ste v hojnom počte ako po iné roky aj tento rok pristúpili ku sviatosti zmierenia a nechali sa pritiahnuť a preniknúť Kristovým svetlom. Nech jeho prijatím sa vaše srdce stane znova vyzdobeným a krásnym,  žiariacim Božou milosťou  z odpustenia hriechov, naplnené Božím pokojom, radosťou a všetkým jeho požehnaním.

        Pavol Jurčišin, duchovný otec

2019 sviatosť zmierenia rozpis

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie