Novinky a pozvánky

Duchovná obnova Združenia Zázračnej medaily Panny Márie

V sobotu 15. mája 2021 bude mať v Nitre Združenie Zázračnej medaily Panny Márie duchovnú obnovu online, na ktorú ste srdečne pozvaní. Duchovná obnova začne o 9,00 hod. prednáškou P. Ondreja Skočíka, CM. Po prestávke bude v kaplnke provinciálneho domu v Nitre adorácia, sv. ruženec a duchovná obnova vyvrcholí sv. omšou, ktorá začne o 11,45 hodine. Duchovnú obnovu budeme streamovať cez facebookový profil Združenia Zázračnej medaily P. Márie, link: https://www.facebook.com/zdruzeniezazracnejmedaily/

Všetkým prajem požehnaný čas s Kráľovnou mája. sr. Mária Gostíková dkl

 

Združenie Zázračnej medaily

Oravská 10

949 01 Nitra

tel.: 0910/842 255

zzm.slovensko@gmail.com

www.zzm.sk

https://www.facebook.com/zdruzeniezazracnejmedaily/

 

„Boh je láska a chce, aby sme k Nemu išli cestou lásky.“ (sv. Vincent de Paul)