Novinky a pozvánky

Duchovná obnova pre rodiny Združenia Zázračnej medaily

Manželáky sa uskutočnia v dňoch 27.-29.5.2022 na Slanej Vode
 
Prihlásiť sa môžete na tomto linku: 
 

Ako určite viete, Manželáky sú víkendová duchovná obnova pre ZMM-ácke rodiny. Je to čas, kedy si môžu rodiny oddýchnuť v prenádhernej oravskej prírode, vymeniť si skúsenosti a otužiť si svoje vzťahy.

No predovšetkým to je čas na povzbudenie sa vo viere. Počas víkendu bude pre manželské páry pripravený bohatý program plný prednášok, besied a aktivít na tému „Tvorivo realizovať vieru v živote rodiny“.

A o ratolesti, ktoré vezmete so sebou na Oravu, sa postarajú animátori zo ZMM, ktorí majú pre nich pripravený pekný mariánsky program plný hier a súťaží.

Veríme, že na Manželákoch prežijete požehnaný čas, z ktorého budete ešte dlho čerpať vo svojich rodinách.

Tešíme sa na Vás 😊 
S pozdravom
sr. Beáta, Iveta Kľúčiková a Jana Bugajová